राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार रहेका राहदानीहरुको विवरण (५ जनवरी २०१८)

नेपाली राजदूतावास

बैँकक

 

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको विवरण (प्रकाशित मितिः ५ जनवरी २०१८)

निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।

 

  S.N.      Applicant’s Name Previous Passport No. Receipt No. & Date
1 Prajan Subba Limbu 08562744 155957/06/11/2017
2 Soomin Thapa Magar New born 155958A/8/11/2017
3 Ayush Gurung New born 155958B/8/11/2017
4 Liana Purja Pun New born 155958C/8/11/2017
5 Nakiho Rai New born 155958D/8/11/2017
6 Saknim Nembang New born 155958E/8/11/2017
7 Pratima Shrestha 07613328 156005/9/11/2017
8 Uttam Ghimire 07466801 156007/15/11/2017
9 Ojaswee Khanal 09677115 156011/17/11/2017
10 Smriti Pradhan 06475100 155959/21/11/2017
11 Pravek Shrestha 05859047 155960/21/11/2017
12 Suyem Lingden New born 155961/21/11/2017
13 Yangnim Chemjong New born 155962/21/11/2017
14 Sayana Dhakal New born 156033A/11/12/2017
15 Vian Rasaily New born 156023/04/12/2017
16 Rabi G Rasily 10150795 15602204/12/2017
17 Sayam Dhakal New born 156033B/11/12/2017