Press Release: Promotional Programme in Phuket

Press Release Promotional Programme in Phuket   The Embassy of Nepal, Bangkok and the Honorary Consulate of Nepal in Phuket jointly organised a Business/Tourism promotion programme in Phuket on 12 July 2018, under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Thai Government officials from Phuket and a large number of travel agents/tour operators, businessmen, media persons and representatives of Nepali Read More …

सँशोधित कन्सुलर सेवा दस्तुर

नेपाली राजदूतावास, बैँकक परिवर्तित कन्सुलर सेवा तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी सूचना   यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य सेवाहरुको राजस्व दस्तुर यही २०७५ साल श्रावण १ गते(तदनुसार १७ जुलाई २०१८)  देखि लागू हुने गरी देहायबमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः १)                  कल्याणकारी सेवाहररुः क)     कल्याणकारी प्रकारका सेवाहररुः जस्तै, अंग प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस, मृतकको Read More …

Press Release: Promotional Programme in Pattaya

Press Release Promotional Programme in Pattaya   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism Promotion programme in Pattaya on 6 July 2018. The programme was organized under the theme of ‘Trekking in Nepal’. A large number of participants, including Thai Government Officials, business entrepreneurs, travel/tour operators, media persons and representatives from the Nepalese community in Pattaya participated in the Read More …

Press Release: Screening of Nepali Film in Bangkok

Press Release Screening of a Nepali Film in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok showed the famous Nepali feature film Seto Surya (White Sun) in TK Park, Bangkok on 8 July 2018. A large number of invitees attended the show. The participants included Ambassadors and other members of diplomatic community in Bangkok, representatives from media and travel businesses, Nepali Read More …

Press Release: Promotional Programme in Bangkok

Promotional Programme in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism promotion programme in Bangkok on 28 June 2018. The programme was held under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, with the objective of promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including Thai government officials and representatives Read More …

Press Release on Promotional Programme in Ubon Ratchathani

The Embassy of Nepal, Bangkok organized a promotional programme in Ubon Ratchathani, an eastern province of Thailand, on 19 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, and aimed at promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including government officials and representatives from Chamber Read More …

Promotional Programme in Phnom Penh

Press Release Business/Tourism Promotion Programme in Phnom Penh, Cambodia The Embassy of Nepal, Bangkok, in association with Non-Resident Nepali Association (NRNA) in Cambodia, organized a Business/Tourism Promotion programme in Phnom Penh, Cambodia on 13 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Mr. Sar Sarin, Secretary General, Cambodia Association of Travel Agents (CATA), Mr. Read More …

Press Release: Celebration of Republic Day and Everest Day

Press Release Celebration of Nepal’s Republic Day and Everest Day in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok celebrated Nepal’s Republic Day and Everest Day in Bangkok with various programmes. The celebration of the Republic Day commenced with Deepawali from 28 to 30 May, and hoisting of Nepal’s national flag in the Embassy premises by H. E. Ambassador Dr. Khaga Read More …