थाइल्याण्डमा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुको लागि नेपाल फर्कन चार्टर्ड उडान ब्यवस्था गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।