थाइल्याण्डमा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुको लागि नेपाल फर्कन दोस्रो चार्टर्ड उडान तय गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना