Attestation

कन्सुलर प्रमाणीकरण

यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गर्नु पर्ने विभिन्न प्रकारका प्रमाणपत्रहरु, जस्तै, अविवाहित/विवाहित, जन्म दर्ता आदि कागजातहरु नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट समेत प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
  • – नोटरी पब्लिक ऐन नियम अनुसार राजदूतावासबाट कुनै पनि कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
  • – नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजात पुनः यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गरिने छैन ।
  • – प्रमाणीकरण वापत एक प्रति कागजको ३०० थाई भाट दस्तुर लाग्ने छ ।
  • – प्रमाणीकरणको कार्य समान्यतया सोही दिन सम्पन्न गरिने छ ।