Celebration of Nepal’s National Day, 2018

Nepal’s National Day, 2018 Celebrated in Bangkok   The Third Anniversary of the Constitution Day (National Day) of Nepal was celebrated by the Embassy of Nepal, Bangkok in a grand manner on 19 September 2018. To celebrate the national day, the Embassy organized a Reception in a local hotel. H.E. Mr. Jirayu Issarangkool Na Ayuthaya, Privy Councilor, was present in

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३१ जुलाई २०१८)

यस राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३१ जुलाई २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । नेपाली राजदूतावास बैँकक । Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 31 July 2018)     S.N.  

Press Release: Promotional Programme in Phuket

Press Release Promotional Programme in Phuket   The Embassy of Nepal, Bangkok and the Honorary Consulate of Nepal in Phuket jointly organised a Business/Tourism promotion programme in Phuket on 12 July 2018, under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Thai Government officials from Phuket and a large number of travel agents/tour operators, businessmen, media persons and representatives of Nepali

सँशोधित प्रमाणीकरण दस्तुर

नेपाली राजदूतावास, बैँकक परिवर्तित प्रमाणीकरण तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी सूचना   यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य सेवाहरुको राजस्व दस्तुर यही २०७५ साल श्रावण १ गते  (तदनुसार १७ जुलाई २०१८)  देखि लागू हुने गरी देहायबमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः १)                  कल्याणकारी सेवाहररुः क)     कल्याणकारी प्रकारका सेवाहररुः जस्तै, अंग प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस, मृतकको

Press Release: Promotional Programme in Pattaya

Press Release Promotional Programme in Pattaya   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism Promotion programme in Pattaya on 6 July 2018. The programme was organized under the theme of ‘Trekking in Nepal’. A large number of participants, including Thai Government Officials, business entrepreneurs, travel/tour operators, media persons and representatives from the Nepalese community in Pattaya participated in the

Press Release: Screening of Nepali Film in Bangkok

Press Release Screening of a Nepali Film in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok showed the famous Nepali feature film Seto Surya (White Sun) in TK Park, Bangkok on 8 July 2018. A large number of invitees attended the show. The participants included Ambassadors and other members of diplomatic community in Bangkok, representatives from media and travel businesses, Nepali

Press Release: Promotional Programme in Bangkok

Promotional Programme in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism promotion programme in Bangkok on 28 June 2018. The programme was held under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, with the objective of promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including Thai government officials and representatives

Press Release on Promotional Programme in Ubon Ratchathani

The Embassy of Nepal, Bangkok organized a promotional programme in Ubon Ratchathani, an eastern province of Thailand, on 19 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, and aimed at promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including government officials and representatives from Chamber

Promotional Programme in Phnom Penh

Press Release Business/Tourism Promotion Programme in Phnom Penh, Cambodia The Embassy of Nepal, Bangkok, in association with Non-Resident Nepali Association (NRNA) in Cambodia, organized a Business/Tourism Promotion programme in Phnom Penh, Cambodia on 13 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Mr. Sar Sarin, Secretary General, Cambodia Association of Travel Agents (CATA), Mr.