Former Ambassadors

S.NPhotoNamePeriod
01
H.E. Khelendra Prasad Pandey(1980-1986)
02H.E. Ram Chandra Bahadur Singh(1986-1991)
03H.E. Sundarnath Bhattarai(1991-1996)
04H.E. Janak Bahadur Singh(1997-2003 )
05H.E. Maj. Gen. Tara Bahadur Thapa(2005-2006 )
06H.E. Naveen Prakash Jung Shah (2007-2011)
07H.E. Dr. Khaga Nath Adhikari(2014-2019)
08H.E. Ganesh Prasad Dhakal(2019-2023)