Former Ambassadors

S.NPhotoNameYear
01
Mr. Khelendra Prasad Pandey(1980-1986)
02Mr. Ram Chandra Bahadur Singh(1986-1991)
03Mr. Sundarnath Bhattarai(1991-1996)
04Mr. Janak Bahadur Singh(1997-2003 )
05Maj Gen Tara Bahadur Thapa(2005-2006 )
06Mr. Naveen Prakash Jung Shah (2007-2011)
07Dr. Khaga Nath Adhikari(2014-2019)