राजदूतावासमा वितरणका लागि तयार भएकाे राहदानीकाे पछिल्लाे विवरण (०८ जुलाई २०१९)

राजदूतावासमा वितरणका लागि तयार भएकाे राहदानीकाे पछिल्लाे विवरण (११ जून २०१९)

नयाँ राहदानी तयार भएको सूचनाः ३ जुलाई २०१७

नयाँ राहदानी तयार भएको सूचनाः ५ जून २०१७