सिंगापुरमा विद्युतीय राहदानी (e-Passport) का लागि शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !!!