राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३० अप्रिल २०१९)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ३० अप्रिल २०१९)   Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 30 April 2019)   निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । S.N. Applicant’s Name Address/ Read More …

No Objection Letter जारी गरिने बारेको सूचना

सूचना थाइल्याण्ड र यो राजदूतावास सहप्रमाणित भएका अन्य मुलुकहरु (ब्रुनाई‚ क्याम्बोडिया‚ लाओस‚ सिँगापुर र भियतनाम) मा बसोबास गरिआएका नेपाली नागरिकहरु विभिन्न कामले अन्य मुलुकमा गई भारतीय विमानस्थलबाट हाल आफू बसोबास गरिआएको मुलुकमा फर्किआउदाँ भारतीय विमानस्थलमा नेपाली राजदूतावासको No Objection Letter देखाउन पर्ने र यसको अभावमा आफूहरुले विभिन्न झमेला ब्यहोर्नु परेको भनी केही नेपाली नागरिकहरुबाट यस राजदूतावासमा गुनासो प्राप्त भएको छ Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ अप्रिल २०१९)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ अप्रिल २०१९)   Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 1 April 2019)   निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।   S.N. Applicant’s Name Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २० मार्च २०१९)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २० मार्च २०१९)   Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 20 March 2019)   निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । Received Date: 20 March Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १२ मार्च २०१९)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १२ मार्च २०१९)   Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 12 March 2019) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । S.N. Applicant’s Name Address 1. Read More …

Crafts and Culture Festival in Lalitpur

Crafts and Culture Festival, 2019, Lalitpur, Nepal   The Lalitpur Metropolitan Organisation, Ward No. 16, is organizing the Crafts and Culture Festival, 2019, in Lalitpur, Ward No. 16, in Nepal on 27-31 March 2019. The objectives of the Festival are to further promote Lalitpur as a handicraft city and also to promote local handicrafts business. Lalitpur is a world-famous place Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २९ जनवरी २०१९)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २९ जनवरी २०१९) Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 29 January 2019) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ । S.N. Applicant’s Name Address Previous Passport Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २७ डिसेम्बर २०१८)

नेपाली राजदूतावास, बैँककमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः २७ डिसेम्बर २०१८) Embassy of Nepal Bangkok, Thailand List of newly arrived Passports (as of 27 December 2018) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।   S.N. Applicant’s Name Address/ Citizenship Read More …