Press Release on Nepal’s addressing on the Special Body on Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, and Pacific Island Developing States through online platform

Press Release Hon. Prof. Dr. Puspa Raj Kadel, Vice Chairman of the National Planning Commission and the leader of Nepali delegation to the 77th Commission Session of the UNESCAP addressed through online platform the Special Body on Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, and Pacific Island Developing States today. In his address, Hon. Vice Chairman stated that in view of Read More …

Statement delivered by Hon. Prof. Dr. Puspa Raj Kadel, Vice Chairman of the National Planning Commission and the leader of Nepali delegation to the 77th Session of the UNESCAP at the Special Body on Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Pacific Island Developing States

Statement delivered by Hon. Prof. Dr. Puspa Raj Kadel, Vice Chairman of the National Planning Commission and the leader of Nepali delegation to the 77th Session of the UNESCAP at the Special Body on Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Pacific Island Developing States through online platform on 28 April 2021 Under-Secretary-General and Executive Secretary of ESCAP, Under-Secretary-General and Read More …

Press Release on Nepal’s participation in the 77th Session of the UNESCAP

Press Release Nepal participates in the 77th Session of the UNESCAP Hon. Prof. Dr. Puspa Raj Kadel, Vice-Chairman, National Planning Commission (NPC) led the 6-member Nepali delegation to the 77th Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) being held on 26-29 April 2021 in a hybrid modality in Bangkok. Other members of Read More …

Press Release on participation at 8th Asia Pacific Forum on Sustainable Development led by Hon. Vice-Chairman of the National Planning Commission

Press Release Honourable Prof. Dr. Puspa Raj Kadel, Vice-Chairman of the National Planning Commission (NPC) led the 6-member Nepali delegation to the 8th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) being held on 23-26 March 2021 in a hybrid modality in Bangkok. Other members of the delegation include Secretary at the National Planning Commission, Ambassador and Permanent Representative to the Read More …

Press Release on Repatriation by the Embassy of Nepal, Bangkok

प्रेस विज्ञप्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, 2077” मा उल्लेख भए बमोजिम यस राजदूताबासले नेपाल वायुसेवा निगमसंगको समन्वयमा थाइल्याण्डबाट १७ जुन २०२० मा २४७ जना र २३ जुन २०२० मा ७८ जना समेत जम्मा ३२५ जनालाई दुईवटा उडानबाट स्वदेश फर्काइएको छ। त्यसैगरी Read More …