सँशोधित कन्सुलर सेवा दस्तुर

नेपाली राजदूतावास, बैँकक परिवर्तित कन्सुलर सेवा तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी सूचना   यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य सेवाहरुको राजस्व दस्तुर यही २०७५ साल श्रावण १ गते(तदनुसार १७ जुलाई २०१८)  देखि लागू हुने गरी देहायबमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः १)                  कल्याणकारी सेवाहररुः क)     कल्याणकारी प्रकारका सेवाहररुः जस्तै, अंग प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस, मृतकको Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ मे २०१८)

नेपाली राजदूतावास बैँकक   राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ मे २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।                                       Read More …

Vacancy Announcement: Driver-cum-Messenger

Embassy of Nepal Bangkok   VACANCY ANNOUNCEMENT FOR DRIVER-CUM MESSENGER (Date of Publication: 21 March 2018)   The Embassy of Nepal in Bangkok announces the vacancy of Driver-cum-Messenger. The details are as follows: Post:                                            Driver-cum-Messenger Required Number:              1 (One) Duty and Responsibilities:           Drive Vehicles of the Embassy Job Nature:                                       Service Contract Salary & Other benefits:             Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार रहेका राहदानीहरुको विवरण (८ मार्च २०१८)

नेपाली राजदूतावास बैँकक   राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः ८ मार्च २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।   S.N.        Applicant’s Name   Previous Passport No.   Receipt No. & Date 01 Krishav Thapa New born Read More …

Vacancy Announcement: Secretary

  VACANCY ANNOUNCEMENT FOR OFFICE SECRETARY (Date of Publication: 19 February 2018)   The Embassy of Nepal in Bangkok announces the vacancy of Office Secretary. The details are as follows: Position:                                            Office Secretary Required Number:                          1 (One) Duty and Responsibilities:           Secretarial tasks of the Embassy Job Nature:                                       Service contract Salary & Other benefits:                As Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार रहेका राहदानीहरुको विवरण (५ जनवरी २०१८)

नेपाली राजदूतावास बैँकक   राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको विवरण (प्रकाशित मितिः ५ जनवरी २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।     S.N.      Applicant’s Name Previous Passport No. Receipt No. & Date 1 Prajan Subba Limbu 08562744 155957/06/11/2017 2 Soomin Read More …

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार राहदानीहरुको विवरण

नेपाली राजदूतावास, बैंकक राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको विवरण (प्रकाशित मितिः ४ डिसेम्बर २०१७) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।   S.N.   Applicant’s Name   Address /Citizen ship No. Previous Passport No. 01 Rayansh Baniya Pirthivinarayan-4, Gorkha New born 02 Read More …