सँशोधित प्रमाणीकरण दस्तुर

नेपाली राजदूतावास, बैँकक परिवर्तित प्रमाणीकरण तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी सूचना   यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य सेवाहरुको राजस्व दस्तुर यही २०७५ साल श्रावण १ गते  (तदनुसार १७ जुलाई २०१८)  देखि लागू हुने गरी देहायबमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः १)                  कल्याणकारी सेवाहररुः क)     कल्याणकारी प्रकारका सेवाहररुः जस्तै, अंग प्रत्यारोपणका लागि सिफारिस, मृतकको

Press Release: Promotional Programme in Pattaya

Press Release Promotional Programme in Pattaya   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism Promotion programme in Pattaya on 6 July 2018. The programme was organized under the theme of ‘Trekking in Nepal’. A large number of participants, including Thai Government Officials, business entrepreneurs, travel/tour operators, media persons and representatives from the Nepalese community in Pattaya participated in the

Press Release: Screening of Nepali Film in Bangkok

Press Release Screening of a Nepali Film in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok showed the famous Nepali feature film Seto Surya (White Sun) in TK Park, Bangkok on 8 July 2018. A large number of invitees attended the show. The participants included Ambassadors and other members of diplomatic community in Bangkok, representatives from media and travel businesses, Nepali

Press Release: Promotional Programme in Bangkok

Promotional Programme in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok organized a Business/Tourism promotion programme in Bangkok on 28 June 2018. The programme was held under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, with the objective of promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including Thai government officials and representatives

Press Release on Promotional Programme in Ubon Ratchathani

The Embassy of Nepal, Bangkok organized a promotional programme in Ubon Ratchathani, an eastern province of Thailand, on 19 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’, and aimed at promoting Nepal-Thailand trade and investment relations as well as promoting Nepal’s tourism. A large number of participants including government officials and representatives from Chamber

Promotional Programme in Phnom Penh

Press Release Business/Tourism Promotion Programme in Phnom Penh, Cambodia The Embassy of Nepal, Bangkok, in association with Non-Resident Nepali Association (NRNA) in Cambodia, organized a Business/Tourism Promotion programme in Phnom Penh, Cambodia on 13 June 2018. The programme was organized under the theme of ‘Business Opportunities in Nepal’. Mr. Sar Sarin, Secretary General, Cambodia Association of Travel Agents (CATA), Mr.

Press Release: Celebration of Republic Day and Everest Day

Press Release Celebration of Nepal’s Republic Day and Everest Day in Bangkok   The Embassy of Nepal, Bangkok celebrated Nepal’s Republic Day and Everest Day in Bangkok with various programmes. The celebration of the Republic Day commenced with Deepawali from 28 to 30 May, and hoisting of Nepal’s national flag in the Embassy premises by H. E. Ambassador Dr. Khaga

Press Release: Celebration of Vesak Day 2018

  Press Release   Celebration of Vesak Day (Buddha Jayanti)   The Embassy of Nepal, Bangkok and Thai Nepali Association jointly celebrated Vesak Day in the Embassy premises on 29 May 2018. A prayer meeting was held in the morning at the Embassy during which devotees of Buddha prayed for peace and wellbeing of everybody. This was followed by an

Press Release: Nepal Participates in the 74th Commission Session of the UNESCAP

Press Release   The Ministerial Segment of the 74th Session of the UNESCAP commenced in Bangkok this morning. High-level delegations from UNESCAP member states as well as representatives from other UN agencies, international organizations and other stakeholders are participating in the conference. This year’s Session is meeting under the theme topic of “Inequality in the era of the 2030 Agenda

राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ मे २०१८)

नेपाली राजदूतावास बैँकक   राजदूतावासमा वितरणको लागि तयार अवस्थामा रहेका नेपाली राहदानीहरुको पछिल्लो विवरण (प्रकाशित मितिः १ मे २०१८) निम्न ब्यक्तिहरुका नेपाली राहदानीहरु तयार भै यस राजदूतावासमा आइपुगेका छन् । सम्बन्धित ब्यक्तिहरु राजदूतावासमा आई आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सूचना गरिएको छ ।